Aktualności

Previous Next

Złote Szkoły NBP - Debata

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uczniowie klasy ósmej przygotowali z mała pomocą nauczycieli debatę Oksfordzką, która jest bardzo sformalizowanym typem dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. Tezę drużyny poznają na kilka dni przed debatą, jest to konieczne by każda z ekip mogła merytorycznie przygotować się do dyskusji. Tutaj liczą się konkrety: definicje, fakty i statystyki, nie przywoływane naprędce indywidualne spostrzeżenia i opinie mówców o otaczającym świecie. Debatą kieruje Marszałek, to on udziela głosu kolejnym osobom z drużyny propozycji i opozycji. Jako pierwszy zabiera głos pierwszy mówca strony propozycji, po nim – pierwszy mówca opozycji. Następnie głos wraca do opozycji – teraz jest czas drugiego mówcy, po nim wypowiada się drugi mówca opozycji itd. Każdy z członków drużyny ma przy tym określoną rolę:
Pierwszy mówca – dobrze jeśli przedstawi swoją drużynę, przywita drużynę przeciwną, Marszałka, grono Ekspertów, publiczność; jego podstawowym zadaniem jest zdefiniowanie tezy debaty – czyli wyjaśnienie, jak rozumie ją jego drużyna. Ten mówca, jeśli starczy mu czasu, może też podać pierwsze argumenty.
Drugi mówca – podaje argumenty za tezą (Propozycja) lub przeciw tezie (Opozycja). Argumenty oczywiście uzasadnia, nie tylko wylicza.
Trzeci mówca – zbija argumenty strony przeciwnej.
Czwarty mówca – przede wszystkim podsumowuje argumentację swojej drużyny.
Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie kilka minut z góry ustalone w naszej debacie były to trzy minuty. Strony mogą zadawać sobie pytania lub udzielać informacji. O tym, ile pytań i informacji musi przyjąć drużyna, decyduje regulamin debaty, natomiast głosu osobom, które chcą zapytać lub coś dodać, zwykle udziela Marszałek. Za samowolne zabranie głosu drużynie mogą zostać odjęte punkty. Debata Oksfordzka to dyskusja, za którą przyznawane są punkty. Oprócz drużyn, Marszałka i publiczności podczas debaty obecne jest także grono Ekspertów, które ocenia obie drużyny. Ocenie podlega warstwa merytoryczna, retoryczna, mowa ciała, kultura języka, wywiązanie się mówców ze swoich ról, a także ich sposób zachowania. Zadaniem drużyn jest dyskusja nad tezą, nie zaś przekonanie Ekspertów do przyjęcia konkretnego stanowiska.
Punkty w debacie oksfordzkiej można również stracić, np. za używanie argumentów ad personam, niekulturalne zachowanie wobec drużyny przeciwnej, zabieranie głosu bez pozwolenia Marszałka.
W naszej debacie tezą była: Całkowite wyeliminowanie banknotów z obiegu jest dobre. Nad przebiegiem debaty czuwał Marszałek którego rolę pełnił Paweł Frejek. Drużyna propozycji: Mówca pierwszy: Aleksandra Bukała, mówca drugi: Bartłomiej Walkosz - Berda, mówca trzeci: Jan Góreczny mówca czwarty: Emilia Skrzeczyńska.
Drużyna opozycji: Mówca pierwszy: Zuzanna Gruszka, mówca drugi: Kamil Kordzikowski, mówca trzeci Daniel Godzik, mówca czwarty: Bartłomiej Gabryś.
Eksperci: Kacper Białogoński, Pani Katarzyna Bugaj oraz Pani Katarzyna Dworzak
na widowni zasiedli uczniowie klas: piątej, szóstej i siódmej.
Debatę rozpoczął Marszałek witając Ekspertów, drużyny oraz licznie zgromadzoną publiczność. Marszałek również przypomniał zasady debaty, oraz tezę dzisiejszej dyskusji. oddał głos drużynie propozycji. Drużyny w kulturalny sposób dbając o język wypowiedzi oraz o odpowiednie formy grzecznościowe debatowały ze sobą.
Drużyna propozycji na obronę tezy stawiała następujące argumenty: bezpieczeństwo płatności, brak fałszerstw - tym brak strat państwa, brak kosztów produkcji i przechowywania banknotów i monet, zmniejszenie szarej strefy gospodarczej, oszczędność czasu i pieniędzy dla banków, możliwość śledzenia transakcji.
Drużyna opozycji przedstawiła następujące argumenty na obalenie tezy debaty: ograniczenie wolność społeczeństwa - większa kontrola państwa na ludnością - drugi mówca przywołał przykład ze strajków z Kandy, gdzie konta bankowe strajkujących zostały zablokowane ten argument zablokowała od razu drużyna propozycji wyjaśniając że pieniądze zostały zabrane w celu pokrycia kosztów związanych z utrudnieniami podczas strajku. Kolejny argumentem propozycji były awarie systemów bankowych. które uniemożliwiły by jakiekolwiek transakcje. Dyskusja była bardzo pasjonująca drużyny zadawały sobie wzajemnie pytania i próbowali na nie również odpowiadać. po zakończonej debacie, eksperci udali się na naradę. W tym czasie publiczność mogła zadawać pytania, jak również głosować na lepszą według siebie drużynę. Po naradzie ekspertów, po podliczeniu punktów lepsza w dyskusji okazała się drużyna propozycji.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności