Bezpieczeństwo

W naszej Szkole jest naprawdę bezpiecznie. Każdy nauczyciel zna doskonale wszystkich uczniów, a nie tylko tych, z którymi pracuje. Nikt obcy nie ma szans przebywać w budynku niezauważony.

Pierwsza zmiana

Wszystkie dzieci uczą się na pierwszej zmianie. Głodomory mogą skorzystać z ciepłego obiadu.

Świetlica

Chętnym zapewniamy zajęcia świetlicowe do godziny 17, które pozwalają na rozwój oraz zabawę w gronie rówieśników.

Małe klasy

Mała liczebność klas owocuje większą intensywnością pracy uczniów. Nauczyciel ma nieustanny kontakt z każdym podopiecznym, na bieżąco kontroluje ich pracę, postępy i zaangażowanie na lekcji.

Pomoce dydaktyczne

Mała liczebność klas oznacza powszechny dostęp dzieci do pomocy dydaktycznych. Każdy uczeń wykona praktycznie przewidziane ćwiczenia na komputerze czy tablicy interaktywnej.

Zintegrowane środowisko

Niewielka szkoła to zintegrowane środowisko. Dzieci z różnych roczników często pracują i bawią się razem, a ograniczenie podziałów oznacza powszechne koleżeństwo i wzajemną pomoc szkolnej braci.

Duży może więcej, ale MAŁY może lepiej!

logotypy2.png

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności